top of page

Zineforumari buruz

"Zineforuma  talde jarduera da, zeinetan parte-hartzaileen  arteko zinema hizkuntzaren bidez, eta arteko dinamika  eragin-trukatzailearen  edo komunikaziozkoaren bidez  taldean ezkututa  edo gizartean islatuta dauden errealitate edo jarrera batzuk  aurkikuntza, barneratze eta bizipenetaraino heltzea baitugu helburu." (1)

Zineforuma talde  jarduera da


Film bat ikustea, hasiera batean,  norberaren esperientzia da.  Zineforumaren helburua da norberaren esperientzia  hau osatzea  elkarrizketaren bidez, sortutako zirrarak eta iradokitako ideien   adierazpena pizteko.


Giro egokian garatu  behar bada

Talde jardueraren beraren  oinarrizko alderdia kontuan izanik,  ezinbestekoa da jarduera burutzeko giroa  lasaia izatea eta era berean  bizigarria, norberak parte-hartzeko eta  komunikatzeko, baita bizipenak  partekatzeko ere.


Tresna hezigarri bat  da

Norberaren jarrera, balore eta  sinesmen gaineko hausnarketa  kritikoa bultzatu nahi du. Talde-elkarrizketak  norberaren jarrerak  adierazi eta egiaztatzea ahalbidetzen duen bidea izan behar  du, eta era  honetan, guztiak alderatuta, baliotasuna berrikusi, ikuspegi  berriak  aurkitu, nabarmendu aldi baterako aurreiritziak, eta abar.


Ez da denbora-pasa

Parte-hartzaileek aldez aurretik  oso ondo onartuta izan behar dute  jarduera ez dela programatzen hutsune bat ere  betetzeko, ezta  denbora-pasa hutsa gisa ere. Jarrera positiboan joan behar  dute,  hausnartu, entzun eta parte hartzeko prest.


Ezin da bat-bateko  jarduera bat izan

Jardueraren arduradunak, aldez  aurretik filma ikusi ez ezik,  filmari buruzko adierazgarri eta erabilgarri  gerta litekeen informazio  guztia eman ere egin behar du elkarrizketarako unea  iritsi orduko.  Horrez gain, zineforuma oinarritzen den gai orokorrari buruzko   informazioaz ere jabetu behar da.


Filmaren aukeraketa  arduratsua behar du izan

Taldearen ezaugarriak eta adina  kontuan izanik egin behar da. Bi  aukera egon litezke: gai bat hartu eta orduan  egokien iruditzen zaigun  filma bilatzea, edo film bat hartu, barruan dituen  balio eta ezaugarri  multzoaren ondorioz aldez aurretik aukeratua izan dena.


Jarduera erakargarria izan behar du

Jarrera eta baloreekin  erlazionatutako helburu hezigarriak eta  filmen alderdi ludiko eta estetikoen  balorazioa: musika, argazkigintza,  jakin-mina, ekintza... Gozamenak errazten du  eta aukera ematen dizu  sakontzeko eta edozein esperientzia hezigarritatik  etekin handiagoa  ateratzeko.


Zinemazale osagai argia erantsi behar du

Jarduerak aukera eman behar du  hizkuntza zinematografikoaren aukera  eta ezaugarriak aurkitzeko. Film on batek  ikuslearen “zinema hiztegia”  zabaltzen du eta horretaz interesa izatea pizten  du.


Sortutako emozio eragina aintzat hartu behar du

Filmak sortutako emozioen  adierazpena eta bateratze-lana sustatu behar dira.


Zentzuzko azterketa izan behar du barnean

Emozio bateratze-lana filmari  egozten zaizkion helburuen eta  baliabideen   azterketa batez osatu behar da. Azterketa hau bikoitza  izan beharko  litzateke: balioen ikuspuntutik eta filmaren beraren  ikuspuntutik, aurrerago  aipatu den bezala. Izan ere, arrazoizko eta  emozio alderdiak elkarren osagarri  izan behar dira:


"Filmak jokoan jartzen du adierazpen sistema  bat, zeinek  zuzen-zuzenean gure sentimenduzko egiturara jotzen baitu eta  arrazoi  honengatik urruntzen baitu zientifismo baten antzezpen lana, logika eta   arrazoiari soilik lotua dagoena. Horrek ez du esan nahi, inola ere,  edozein  ahalegin adimentsu edo burutsu baztertu behar denik, baizik eta  beharrezkoa da  prozedura biak bateratzea." (2)


(1) F. González. Música, canción  y pedagogía. Edebe, Barcelona, 1980 ( "Zinema etikaren unibertsoan”  aipatua).
(2) M. Coll, M. Selva y A. Solà.  "Filma eskola-lan agiri gisa".  Pedagogía Koadernoak, 1995eko abendua  (“Zinema etikaren unibertsoan"  aipatua).

Image-empty-state.png
bottom of page